Co je a co není posvátné?

Chápání věcí jako posvátných je projevem úžasu, úcty až pokory před jejich hloubkou, tajuplnou složitostí nebo magickou mocí. Kde je posvátno, tam je “nadpřirozeno”, a je to tedy právě otázka existence posvátna, co dělí lidi na dva tábory: ateisty, a ty druhé (“ezoteriky”, “mystiky”, “věřící”). Ateistům je vyčítán nedostatek úžasu, úcty nebo pokory. Naopak ateisté […]

Přečtěte si více

Čtení skalních symbolů II: Motivy na skále a na kůře

Toto je pokračování článku o významech skalních symbolů. Skály Mnohé skály byly považovány za posvátné, o čemž svědčí nános z červené hlinky bez zobrazení konkrétních figur, jenž se vyskytuje na různých místech kolem Hořejšího Jezera. V mnohých algonkianských představách je skála domovem duchů. Mocní šamani, kteří dokáží do skály vstoupit a navštívit duchy či skalní lidi, kteří […]

Přečtěte si více

Čtení skalních symbolů I: mytologické pojmy

Hlavní část tohoto a následujícího článku vychází z knihy „Reading Rock Art: Interpreting the rock paintings using algonkian picture writing“ od Grace Rajnovich a popisuje význam skalních maleb u Hořejšího Jezera a kreseb na svitcích z březové kůry náboženské společnosti midewiwin. Článek vyšel před lety v Poselství Světa v Kruhu. Staré malby červenou hlinkou se dodnes zachovaly […]

Přečtěte si více

Vše je energie?

“Vše je energie.” Tohle úsloví se už stalo nezpochybňovaným axiomem, jak pro materialisty, tak i pro konkurenční tábor “ezoteriků”. Okřídlené rčení, které všechny spojuje, všechno opodstatňuje. Co to ale vůbec znamená? Má každý na mysli totéž? Bezpochyby ne, když z něj lze vyvozovat velmi protichůdná tvrzení, od “všechno je hmota” přes “všechno je fyzika” až […]

Přečtěte si více

Lucidní snění

Existuje určitý druh snu, který představuje zážitek natolik odlišný od obvyklého snění, že dostal zvláštní přízvisko. Obyčejný sen se stává lucidním právě v okamžiku, kdy si snící uvědomí, že sní. Obvyklou reakcí na takové zjištění bývá, že se snící okamžitě probudí a tím zruší lucidní sen v jeho zárodku. To je však, dalo by se […]

Přečtěte si více

…a kdo stvořil Boha?

Dokud se náboženství omezovalo na soubor mýtů zapadajících do nějakého vidění světa, nemělo cenu přistupovat k němu jako k něčemu, co je nutno potvrdit nebo vyvrátit. Konflikt s vědou a rozumem způsobili až sami jeho obhájci, když se začali pokoušet racionálně dokazovat jeho pravdivost. Myšlenková zvěrstva se začala dít, jakmile se metafyzika chopila náboženství, aby […]

Přečtěte si více

Indiánská hudba: Svědectví jezuity

Jezuitský misionář Paul Le Jeune, který působil na začátku 17.století v Kanadě mezi kmeny Montagnaisů a Hurónů, podal jednu z prvních písemných výpovědí o zvycích tamních indiánů. Ačkoli Le Jeune pohrdal životním stylem “divochů” a ačkoli jeho cílem – coby misionáře – bylo zničit jejich kulturu, nakonec se mu podařilo spasit jen zlomek z duší, […]

Přečtěte si více