Co je svoboda?

“Svoboda je, že si můžu dělat, co chci”, bude asi první odpověď, která přijde člověku na mysl. A není v zásadě důvod takovou intuitivní definici odmítat. Nikdo s ní nemá problém, dokud nezačneme rozvíjet její politické nebo sociální implikace, které lze zhruba zobecnit touto otázkou: “Jak by to asi vypadalo, kdyby si tu každý dělal, […]

Přečtěte si více

Svoboda a otroctví

Svoboda, zdánlivě tak jednoduchý pojem, a přesto vyvolávající tolik zmatku, tolik náchylný k manipulativním frázím a definicím. V tomto článku se věnujme populární větě, v minulosti i dodnes hojně citované v české politice, a totiž, že “svoboda s sebou nese odpovědnost za důsledky činů” . Co ta hláška vůbec má znamenat? A) Že když jsem […]

Přečtěte si více

Entropie: šipka času a princip života?

Naše civilizace se vyznačuje třemi druhy nenápadného fetišismu: vědu si zredukovala na fyziku, umění si omezila na techniku, bohatství si přepočítala na peníze. Tak nám vznikli tři skrytí bohové, kteří ovládají naše životy. Skrytí jsou proto, že se jim nepřipisuje status bohů, ale uctíváni jsou až až. Proč se jim nepřipisuje status bohů? Protože jsou […]

Přečtěte si více

Termodynamická smrt vesmíru?

Jistý vědec 19. století jménem Clausius pozoroval svůj hrneček s kávou a vypočítal z toho konec vesmíru. Jeho postup byl zhruba takovýto: [1] V přírodě pozorujeme nevratné procesy (ohřívání studeného hrnečku a ochlazování horké kávy) Nevratné procesy v uzavřené soustavě vedou do stavu, kdy se už nic dalšího neděje (přesun tepla skončí ve chvíli, kdy […]

Přečtěte si více

Co je a co není posvátné?

Chápání věcí jako posvátných je projevem úžasu, úcty až pokory před jejich hloubkou, tajuplnou složitostí nebo magickou mocí. Kde je posvátno, tam je “nadpřirozeno”, a je to tedy právě otázka existence posvátna, co dělí lidi na dva tábory: ateisty, a ty druhé (“ezoteriky”, “mystiky”, “věřící”). Ateistům je vyčítán nedostatek úžasu, úcty nebo pokory. Naopak ateisté […]

Přečtěte si více

Vše je energie?

“Vše je energie.” Tohle úsloví se už stalo nezpochybňovaným axiomem, jak pro materialisty, tak i pro konkurenční tábor “ezoteriků”. Okřídlené rčení, které všechny spojuje, všechno opodstatňuje. Co to ale vůbec znamená? Má každý na mysli totéž? Bezpochyby ne, když z něj lze vyvozovat velmi protichůdná tvrzení, od “všechno je hmota” přes “všechno je fyzika” až […]

Přečtěte si více

Strašidelné údolí: mýtus, nebo fakt?

Pojem strašidelné údolí (uncanny valley) je spojen s emoční odezvou, kterou v člověku vyvolává simulace člověka robotem nebo 3D animací. Nebo zombie, sáhneme-li do oblasti populární fantazie. O tomto jevu se široce diskutovalo v souvislosti s různými 3D filmy nebo hrami, naposledy snad s hrou “Mass Effect: Andromeda”. V určité fázi, kdy je podobnost velmi […]

Přečtěte si více

Emergence – samovolná pestrost světa

Emergence je relativně nový termín, popisující jistou obecnou vlastnost složitých systémů. Je to vlastnost vlastností. Pozorujeme ji, když z mnoha částí složíme celek, který má jiné vlastnosti, než by se dalo očekávat z vlastností samotných částí. Například voda se skládá z atomů vodíku a kyslíku, ale z vlastností těchto atomů jako takových nejsme schopni vyvodit, […]

Přečtěte si více

…a kdo stvořil Boha?

Dokud se náboženství omezovalo na soubor mýtů zapadajících do nějakého vidění světa, nemělo cenu přistupovat k němu jako k něčemu, co je nutno potvrdit nebo vyvrátit. Konflikt s vědou a rozumem způsobili až sami jeho obhájci, když se začali pokoušet racionálně dokazovat jeho pravdivost. Myšlenková zvěrstva se začala dít, jakmile se metafyzika chopila náboženství, aby […]

Přečtěte si více