Strašidelné údolí: mýtus, nebo fakt?

Pojem strašidelné údolí (uncanny valley) je spojen s emoční odezvou, kterou v člověku vyvolává simulace člověka robotem nebo 3D animací. Nebo zombie, sáhneme-li do oblasti populární fantazie. O tomto jevu se široce diskutovalo v souvislosti s různými 3D filmy nebo hrami, naposledy snad s hrou “Mass Effect: Andromeda”. V určité fázi, kdy je podobnost velmi […]

Přečtěte si více

Emergence – samovolná pestrost světa

Emergence je relativně nový termín, popisující jistou obecnou vlastnost složitých systémů. Je to vlastnost vlastností. Pozorujeme ji, když z mnoha částí složíme celek, který má jiné vlastnosti, než by se dalo očekávat z vlastností samotných částí. Například voda se skládá z atomů vodíku a kyslíku, ale z vlastností těchto atomů jako takových nejsme schopni vyvodit, […]

Přečtěte si více

Lucidní snění

Existuje určitý druh snu, který představuje zážitek natolik odlišný od obvyklého snění, že dostal zvláštní přízvisko. Obyčejný sen se stává lucidním právě v okamžiku, kdy si snící uvědomí, že sní. Obvyklou reakcí na takové zjištění bývá, že se snící okamžitě probudí a tím zruší lucidní sen v jeho zárodku. To je však, dalo by se […]

Přečtěte si více

Determinismus na půl žerdi

Jak známo, výsledky kvantové fyziky zasadily mechanistickému a deterministickému chápání světa citelnou ránu. Ačkoli fyzika je věda empirická a determinismus v klasické formě je teorie metafyzická, a tudíž jedna nemůže vyvrátit ani podpořit druhou, přesto se vzájemně ovlivňují v mentálních modelech lidí. Do jaké míry má tedy smysl brát determinismus vážně, bereme-li vážně kvantovou mechaniku, […]

Přečtěte si více