Co tu najdete

“Cesta chaosu” představuje průběžně vznikající sbírku názorů a komentářů převážně filozofických, především z oblasti empirismu, konstruktivismu a “komplexologie” (complexity science). Zřetel je kladen na vyvracení a zpochybňování přímočarých myšlenkových proudů jako je materialismus, fyzikalismus, redukcionismus různého druhu, ale rovněž i náboženské ideologie. Tuto koncepci shrnuje hned první dvojice článků: Mýtus o jediné pravdě.

Část filozofického tématu je zaměřena na otázky široce populární, které si v životě položí snad každý z nás. Nečekejte tu však žádná “oficiální stanoviska”, která by např. dávala fyzikální odpovědi na metafyzické otázky. Jak ostatně vyplývá z předchozího odstavce, celý web lze rovněž nahlížet v temných barvách jako soustavu názorů znevažujících fyziku a silně zlehčujících její uznávané božské postavení matky všech empirických věd a kořene všeho bytí.

Druhou částí webu jsou etnohistorické postřehy, překlady a drobné kompilace, převážně týkající se indiánů od Velkých Jezer a jejich chápání světa, jak jsme je schopni pochopit my, současní Evropané.

Lze pro takto odlišná témata najít nějaký spojující prvek? Do určité míry. Jedním z účelů tohoto blogu je naznačit, že věda, poznání a duchovno mohou splynout dohromady bezesporně, nebo chcete-li, vzájemně obohacujícím způsobem. A že cesta člověka “vzhůru” nespočívá v hromadění znalostí o mechanické části jsoucna, jejich aplikování v technice a víře v jejich všudypřítomnost, ale spíše… je zahalena v chaosu.